Ro : En : De
XPS Line.ro » termeni si conditii
termeni si conditii

Termeni și Condiții

Download Termeni si ConditiiTermeni și Condiții Download

TERMENII SI CONDITIILE GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

1. Definitii
"Noi", "noua", "noastra" - se refera la s.c. Express Line s.r.l. (furnizorul), cu sediul in Romania, judetul Mures, Municipiul Targu Mures, strada Ecaterina Varga, nr.10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J26/1617/2006,avand codul unic de inregistrare fiscala RO19110160,denumita in continuare Express Line sau furnizor,precum si la toti subsidiarii si afiliatii sai si respectivii lor angajati, agenti sau contractori independenti.
"Dumneavoastra", "dvs" "utilizator" - se refera la persoana fizica sau juridica careia i se adreseaza acest serviciu: expeditor, exportator, destinatar, importator, proprietarul bunului transportat, agent, reprezentant sau oricare alta parte ce are un drept legal asupra continutului expedierii. Este de datoria dvs sa notificati "Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale" catre toate persoanele care va reprezinta.
"Airwaybill", "AWB" - este documentul de transport care include detaliile de expediere si "Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale".
"Transport", "expeditie" - include toate operatiunile si serviciile legate de o expediere incredintata noua.
"Expediere", "expedierea", "expedierii" - reprezinta trimiterea postala care cuprinde orice fel de documente, documente insotitoare, articole sau bunuri, colete, pachete sau marfa ce calatoresc cu un singur AWB, acceptate de noi in vederea transportului si descrise sau identificate pe fata AWB-ului.
"Serviciul de Curierat standard" - serviciul postal standard care presupune, in mod cumulativ :
• preluarea de catre furnizor a trimiterii postale si predarea acesteia in aceeasi stare la adresa destinatarului;
• eliberarea de catre furnizor expeditorului a unui document care atesta data si ora depunerii, precum si, de regula, plata tarifului;
• predarea intr-un anumit termen;
"Serviciul Express" - serviciu postal care presupune, în mod cumulativ:
• preluarea de catre furnizor a trimiterii postale si predarea trimiterii postale la adresa destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala;
• eliberarea de catre furnizor expeditorului a unui document care atesta data si ora depunerii, precum si, de regula, plata tarifului;
• raspunderea furnizorului pentru predarea cu intarziere a trimiterii postale;
• predarea rapida a trimiterii postale;
"Serviciul de trimitere cu valoare declarata" - serviciul postal a carui particularitate consta in asigurarea unei trimiteri postale impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma egala cu valoarea declarata de expeditor si care nu poate depasi valoarea reala a continutului trimiterii;
"Serviciul Ramburs" - serviciu postal avand ca obiect trimiteri postale inregistrate, a carui particularitate consta in achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de catre destinatar expeditorului prin intermediul retelei postale;
"Serviciul Confirmare de primire" - serviciu postal având ca obiect trimiteri postale înregistrate, a carui particularitate consta în predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii, confirmata în scris de catre destinatar;
"Serviciul Schimbare destinatie" - serviciu postal avand ca obiect trimiteri postale înregistrate, a carui particularitate consta în posibilitatea schimbarii, la solicitarea expresa a expeditorului, înainte de predare si într-un termen convenit cu furnizorul, a destinatarului sau a adresei înscrise pe trimiterea postala, precum si în posibilitatea opririi predarii trimiterii postale;
"Serviciul Livrare speciala"- serviciu postal având ca obiect trimiteri postale înregistrate, a carui particularitate consta în predarea trimiterii postale potrivit indicatiilor expeditorului privind data si ora predarii, la adresa indicata, personal destinatarului sau persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;
"Serviciul de Publicitate prin posta" - serviciu postal având ca obiect un numar minim de 500 de trimiteri postale interne sau internationale care urmeaza sa fie transportate si livrate la adresa indicata de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, depuse în acelasi punct de acces, de catre acelasi expeditor, prin aceeasi expeditie, constând exclusiv în materiale de reclama, marketing sau publicitate, care contin mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si a numarului de identificare ale destinatarului, precum si a altor modificari care nu altereaza natura mesajului. Nu constituie publicitate prin posta chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje având un continut diferit, precum si trimiterile care contin, în afara de publicitate prin posts, si alte trimiteri în acelasi ambalaj.

2. Partile intre care se incheie contractul.
2.1. "Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale" reprezinta un contract legal intre "Noi" si "Dumneavoastra". Dvs veti incheia contractul cu reprezentantii Express Line sau cu oricare din companiile contractate de noi in vederea efectuarii expeditiei.
2.2. Prezentele "Termene si Conditii" protejeaza in acelasi timp pe toti cei care au contract cu noi pentru a colecta, transporta sau livra expedierea dvs.

3. Obiectul contractului
3.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre Express Line de servicii postale intr-un anumit termen si in schimbul unui tarif.
3.2. Nici un angajat al nostru sau nimeni altcineva nu are autoritatea de a schimba sau modifica vreunul din termenii sau conditiile contractului.

4. Incheierea contractului
4.1. Contractul individual intre expeditor si Express Line se considera incheiat, fara a fi necesara intocmirea unui inscris, in conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale stabilite de catre Express Line, la momentul acceptarii unei trimiteri postale in reteaua postala a furnizorului.
4.2. Momentul acceptarii trimiterii postale este momentul depunerii trimiterii postale la punctul de acces sau momentul preluarii trimiterii postale de catre noi. Prin preluarea de catre noi a trimiterii postale, recunoastem respectarea de catre expeditor a conditiilor de acceptare a trimiterilor postale.

5. Acceptarea conditiilor de transport
5.1. In momentul in care ne predati expedierea, dvs acceptati "Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale" atat pentru dvs cat si pentru alta persoana care ar putea avea un interes asupra expedierii respective, indiferent daca a semnat sau nu AWB-ul. Dvs recunoasteti ca AWB-ul a fost completat de dvs sau de noi in numele dvs. Prin emiterea documentului de transport-AWB catre dvs, acceptati si faptul ca sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
5.2. In cazul in care dvs ne incredintati o expediere insotita de instructiuni scrise sau verbale ce contravin acestui contract, Express Line nu va fi tinuta raspunzatoare pentru aceste instructiuni.
5.3. Expeditorul are obligatia de a proteja bunurile care fac obiectul unei trimiteri postale intr-un ambalaj corespunzator astfel incat sa fie ferite de pierderea totala sau partiala precum si de deteriorare si sa nu poata pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri transportate pe toata durata operatiunii de colectare, transport si livrare.
5.4. Expeditorul are obligatia de a pregati expediera in conditii de securitate, prin intermediul personalului de incredere angajat de dvs, si ca expedierea a fost protejata impotriva interferentelor neautorizate ce pot apare in timpul pregatirii, depozitarii, manipularii si transportului, inainte ca pachetul dvs sa fie preluat de Express Line.
5.5. Ambalajul folosit de expeditor se considera suficient in cazul in care se apreciaza ca protejeaza trimiterea postala de la depunerea ei la punctul de acces pana la eliberarea ei destinatarului in conditii normale de colectare, sortare, transport si livrare.
5.6. In toate cazurile, raspunderea privind modul de ambalare, revine in totalitate expeditorului, cu exceptia cazului in care ni se solicita in mod special serviciul de ambalare.
5.7. Cu asumarea in scris a raspunderii expeditorului, pot fi acceptate la transport alimente neperisabile si bunuri fragile.
5.8. Expeditorul are obligatia de a oferi intreaga documentatie care (in fiecare caz in parte) este necesara pentru insotirea expedierii si pentru efectuarea operatiunilor (inclusiv cele vamale) si a serviciilor solicitate.
5.9. Dvs.trebuie sa ne puneti la dispozitie detaliile de identificare ale expeditorului si destinatarului constand in: nume si prenume persoana, numele firmei (pentru persoane juridice), codul unic de inregistrare fiscala (pentru persoane juridice), adresa (denumire artera, strada, cale, alee, etc., numarul de imobil, bloc, scara, etaj, apartament), localitatea (pentru mediul rural se inscrie localitatea urmata de denumirea comunei din care face parte); cod postal, judetul (sau sectorul), provincia sau statul (pentru expedieri internationale), tara, numar de telefon, adresa de email. Daca in tara de destinatie se folosesc alte caractere si cifre, se recomanda redactarea adresei si in aceste caractere si cifre.
5.10. In cazul serviciului Ramburs, limita maxima de acceptare a rambursului este de 1500 Euro (sau echivalentul in moneda locala). Seriviciul Ramburs se admite numai pentru trimiterile cu Valoare declarata.
5.11. In cazul serviciului de trimitere cu Valoare declarata, limita maxima de acceptare a valorii declarate este de 5000 Euro (sau echivalentul in moneda locala).

6. Tarife, taxe si alte costuri
6.1. Tarifele pentru serviciile postale efectuate de Express Line sunt afisate la fiecare punct de acces deservit de personal sau pe site-ul acesteia.
6.2. Dvs sunteti de acord sa achitati contravaloarea transportului intre cele doua locatii specificate pe AWB, conform tarifelor in vigoare la data transportului sau in conformitate cu cele stabilite separat cu dvs.
6.3. Tarifele noastre se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica (obtinuta cu ajutorul relatiei de conversie volumetrica: lungimea x latimea x inaltimea (cm) divizata la 6000-pentru aerian si la 4000 pentru rutier) si orice expediere poate fi re-cantarita si re-masurata de catre noi pentru a confirma acest calcul.
6.4. Dvs veti plati sau rambursa la Express Line toate tarifele de transport, taxele de depozitare, manipulare speciala, reambalare, drepturile vamale si alte taxe datorate pentru serviciile furnizate sau contractate de noi in numele dvs precum si toate pretentiile, daunele, amenzile si cheltuielile necesare in cazul in care expedierea este considerata inacceptata pentru transport, conform prezentelor conditii.
6.5. Chiar daca dvs ne-ati comunicat anumite instructiuni de plata sau ati stabilit cu destinatarul sau o terta parte sa plateasca valoarea transportului sau/si orice alte taxe, drepturi vamale sau costuri suplimentare ne asumam dreptul de a recupera orice costuri de la dvs in situatia in care destinatarul, importatorul sau terta parte refuza sa faca aceasta plata.
6.6. Daca Express Line va returna expedierea catre dvs, costul taxelor si transportului va fi suportat de dvs.
6.7. In cazul refuzului de plata si din partea dvs,in termen de 30 de zile de la notificarea in scris sau in format electronic, Express Line are drept de retentie asupra bunurilor transportate fara vreo raspundere de vreun fel fata de dvs sau altcineva.
6.8. Daca dvs doriti ca operatiunea de vamuire sa se efectueze in alt punct vamal decat cel in care noi efectuam acest serviciu, dvs veti suporta cheltuielile suplimentare de tranzitare, iar in cazul in care dispuneti redirectionarea trimiterii postale catre o alta adresa decat cea indicata initial, veti suporta orice cheltuieli legate de noul traseu de transport.
6.9. Serviciile Express, Ramburs, Schimbare de destinatie, Livrare speciala, Confirmare de primire constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adaugata fata de serviciul de curierat standard,pentru care se percep tarife suplimentare.

7. Modalitati de plata
7.1. Tarifele si alte taxe se platesc in numerar, prin transfer bancar sau cont avans.
7.2. Tarifele si alte taxe se platesc in avans fata de prestarea serviciului postal.
7.3. In cazul in care nu se aplica conditia de la art.7.2., tarifele si alte taxe trebuie platite in decurs de 7 zile de la primirea facturii.
7.4. Express Line poate accepta, prin incheierea de contracte scrise cu expeditorii sau destinatarii, plata in alte conditii decat cele prevazute la art.7.3.
7.5. Factura emisa de Express Line pentru serviciile prestate nu include si o copie dupa dovada livrarii sau orice alte documente aditionale.

8. Expedieri interzise
Express Line NU expediaza bunuri a caror deplasare este interzisa de orice lege, regulament sau statut al oricarui guvern federal, de stat sau local din orice tara catre sau prin care se deplaseaza expedierea precum si: arme de foc sau parti componente si munitie, animale, bijuterii, lingouri, metale si pietre pretioase, antichitati, cecuri de calatorie, bani, cecuri in alb, bilete la ordin, pasapoarte, stampile, alimente perisabile, blanuri, materiale periculoase si combustibile (conform regulamentului IATA), narcotice, materiale obscene sau pornografice, documente care au caracter de corespondenta actuala si personala, precum si corespondenta de orice natura schimbata intre persoane, altele decât expeditorul si destinatarul sau persoanele care locuiesc cu ei.

9.Dreptul de respingere
9.1. Avem dreptul de a respinge,anula,opri expedierea trimiterilor postale:
a) constand din bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale.
b) al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice si bunelor moravuri.
c) care prezinta etichete sau inscriptii vechi, neindepartate;
d) care contin marfuri perisabile care nu sunt protejate prin ambalaje si conditii speciale la transport pentru respectarea normelor sanitare, veterinare si fitosanitare;
e) care prin greutatea si volumul lor prezinta greutati la manipulare si transbordare in raport cu personalul, mijloacele sau instalatiile furnizorului.
f) cand aceasta va determina intarzierea sau distrugerea altor expedieri, echipamente sau personal;
g) violeaza oricare din Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale.
h) articolele descrise la art.8 sau articole similare sau asemanatoare acestora.
9.2. Daca, in mod eronat, sunt admise la prezentare trimiteri postale care nu indeplinesc conditiile prevazute la art.9.1., Express Line nu raspunde pentru neexecutarea obligatiilor sale.
9.3. Daca, in mod eronat, sunt admise la prezentare trimiteri postale care contin obiecte interzise prevazute la art.8, trimiterile in cauza nu sunt indrumate la destinatie, nici distribuite destinatarilor, nici returnate expeditorului. In acest caz, Express Line este obligata sa informeze furnizorul de la originea expedierii in cazul unei trimiteri internationale, sau expeditorul in cazul unei trimiteri interne, despre tratamentul aplicat acelei trimiteri, precizand interdictia sub incidenta careia cade trimiterea postala retinuta.

10. Obligatiile partilor
10.1.Obligatiile Express Line
10.1.1. Oligatia de preluare si de predare a trimiterii postale
10.1.1.1. Express Line are obligatia de a prelua trimiterea postala si de a o preda in aceeasi stare la adresa destinatarului.
10.1.1.2. Preluarea expedierii se face prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicata de expeditor.
10.1.1.3. Predarea expedierii se realizeaza numai într-unul din urmatoarele moduri:
a) la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca expedierea;
b) la punctul de contact deservit de personal, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca expedierea, dupa transmiterea prealabila a unui aviz care sa anunte sosirea trimiterii postale.
10.1.1.4. Express Line are dreptul de a refuza preluarea si/sau predarea catre destinatar in conditiile de la art.9.
10.1.1.5. In cazul serviciului Ramburs, Express Line are obligatia de a încasa, la predarea expedierii, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarata de expeditor, si de a o transmite ulterior expeditorului. Se admite numai pentru trimiterile cu Valoare declarata.
10.1.1.6. In cazul serviciului Confirmare de primire, Express Line are obligatia de a preda expedierea numai cu conditia ca destinatarul sa completeze AWB-ul pe care il va preda completat expeditorului.
10.1.1.7. In cazul serviciului Schimbare de destinatie, expeditorul poate solicita in mod expres schimbarea destinatarului sau a adresei inscrise pe trimiterea postala, precum si oprirea predarii trimiterii postale. Solicitarea se poate face numai in scris, la punctul de contact deservit de personal, prin fax, prin posta cu confirmare de primire sau in format electronic. Solicitarea trebuie facuta inainte de predarea trimiterii postale. In acest caz, fata de timpul de livrare initial se adauga timpul de livrare conform noii adrese de destinatie. In cazul opririi trimiterii postale, aceasta se poate pastra timp de 5 zile lucratoare in punctul de trazit dupa care la solicitarea expeditorului aceasta ii va fi inapoiata sau distrusa, pe cheltuiala acestuia.
10.1.2. Obligatia de returnare a trimiterii postale
10.1.2.1. Express Line are obligatia de a preda expeditorului, cu avizarea prealabila si pe cheltuiala acestuia (daca nu se convine in alt mod expres) cu aplicarea, în mod corespunzator a prevederilor, trimiterea postala înregistrata care nu a putut fi predata destinatarului din una dintre urmatoarele cauze:
a) adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie sau recipient la care trimiterea postala sa poata fi predata;
b) destinatarul sau persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare de 5 zile in urma avizarii, la punctul de contact deservit de personal a expirat;
c) destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.
10.1.2.2. In cazul coletelor postale returnate nemotivat, expeditorul are dreptul de a opta intre reexpedierea trimiterii postale fara achitarea tarifelor corespunzatoare sau restituirea tuturor tarifelor achitate in momentul preluarii expedierii.
10.1.3. Obligatia de pastrare a trimiterii postale
10.1.3.1. Express Line are obligatia de a pastra la dispozitia utilizatorului, în magaziile sale de pastrare, o perioada de 6 luni de la data expedierii, toate trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului pentru care :
a) nu se respecta conditiile generale de acceptare in ceea ce priveste modul de prezentare ;
b) expeditorul nu a platit tariful de returnare;
c) adresa si numele expeditorului nu sunt specificate pe trimiterea postala, adresa nu exista sau nu exista nici o constructie;
d) expeditorul in cauza a refuzat primirea.
10.1.3.2. Dupa expirarea termenului de pastrare, trimiterile postale nerevendicate pot fi vandute, aruncate sau trec din proprietatea expeditorului în proprietatea furnizorului.
10.1.3.3. Express Line poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale,cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila. În acest caz contractul înceteaza prin denuntare unilaterala de catre furnizor.
10.1.3.4. Express Line are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru pastrarea trimiterii postale la dispozitia utilizatorului.
10.1.4 Obligatia de marcare a expedierilor
10.1.4.1. Express Line are obligatia de a inscriptiona în mod lizibil toate expedierile introduse în reteaua sa postala cu denumirea sau marca sa comerciala, precum si cu data acceptarii trimiterilor postale înregistrate.
10.1.4.2. Express Line are obligatia de a marca toate expedierile care fac obiectul serviciului Express sau al serviciului de publicitate prin posta cu inscriptia "Express" sau, respectiv, "Publicitate".
10.1.5. Obligatia de confidentialitate
10.1.5.1. Express Line are obligatia de a nu divulga si de a nu oferi tertilor informatii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului su destinatarului trimiterii postale ori la la continutul trimiterii postale, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
10.2. Obligatiile Dumneavoastra
10.2.1. Obligatia de plata a tarifului
10.2.1.1. Aveti obligatia de a plati tarifele corespunzatoare practicate de Express Line, in conditiile prevazute la art.7.1-7.4.
10.2.2. Obligatia de a nu expedia anumite trimiteri postale prin reteaua postala
10.2.2.1. Aveti obligatia de nu introduce in reteaua postale trimiterile postale prevazute in art.8 si art.9.1.
10.2.2.2. In cazul in care in mod eronat sunt admise expedieri conform art.8 si art.9.1. se vor aplica conditiile prevazute in art.9.2-9.3.
10.2.3. Obligatia de certificare a informatiilor furnizate
10.2.3.1. Aveti obligatia de a certifica faptul ca declaratiile pe care le dati cu privire la o expeditie interna sau internationala ori cu privire la exportul sau importul unei expedieri sunt adevarate si aveti la cunostinta faptul ca orice declaratie frauduloasa sau mincinoasa despre expediere sau continutul acesteia va expune riscului unei plangeri civile sau penale indreptate impotriva dvs.

11. Conditii de calitate
11.1. Express Line stabileste urmatoarele conditii de calitate pe care urmeaza sa le indeplineasca serviciile postale prestate, respectiv va garanta si are obligatia de a colecta si livra garantat catre destinatar in urmatoarele perioade de timp fiecare trimitere incepand de la acceptarea acestor trimiteri postale dupa cum urmeaza:
11.1.1 Pentru toate serviciile postale, mai putin serviciul Express:
a) pentru expedierile interne, timpii de livrare nu vor depasi :
- 1 zi lucratoare în aceeasi localitate ;
- 2 zile lucratoare între resedintele de judet si intrajudetean;
- 3 zile lucratoare între oricare alte doua localitati;
b) pentru expedierile internationale, timpii de livrare nu vor depasi :
- 10 zile lucratoare pentru destinatii intracomunitare;
- 20 zile lucratoare pentru destinatii extracomunitare;
11.1.2. In cazul serviciului Express:
a) pentru expedierile interne, timpii de livrare nu vor depasi :
- 12 ore în aceeasi localitate ;
- 24 de ore între resedintele de judet si intrajudetean;
- 36 de ore între oricare alte doua localitati;
b) pentru expedierile internationale, timpul cât trimiterea postala se afla pe teritoriul României nu poate depasi limitele prevazute la art.11.1.2.lit.a);
c) în cazul expedierilor internationale, timpul cât trimiterea postala se afla în afara teritoriului României nu poate depasi timpul în care aceeasi trimitere postala s-ar afla în afara teritoriului României în cazul în care ar face obiectul serviciului postal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.
11.2. Express Line va lua toate masurile rezonabile pentru garantarea si respectarea timpilor de livrare pe care si i-a asumat prin prezentele conditii de calitate, insa face mentiunea ca pentru cauzele mentionate la art.13 nu va fi tinuta raspunzatoare pentru intarzieri.
Express Line pune la dispozitia dvs serviciul de urmarire online pe internet a expedierii.

12. Raspunderea Express Line
12.1. Express Line incheie contractul cu dvs pornind de la principiul ca raspunderea Express Line se limiteaza strict numai la pierderea directa si la limitele per kg/lb din aceasta sectiune. Toate celelalte tipuri de pierderi sau pagube sunt excluse (inclusiv, dar nelimitîndu-se la pierderea unor profituri, dobanzi,afaceri viitoare),chiar daca acestea sunt speciale sau indirecte si chiar daca riscul unor asemenea pierderi sau pagube a fost adus la cunostinta noastra inainte sau dupa acceptarea expedierii, atata vreme cat dvs va puteti asigura impotriva riscurilor speciale.
12.2. Pentru expedierile interne, Express Line raspunde dupa cum urmeaza:
a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totala:
1. cu întreaga valoare declarata, pentru o expediere care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, mai putin taxa de asigurare a valorii declarate daca aceasta taxa a fost perceputa de noi;
2. cu intreaga valoare declarata, pentru o expediere care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pana in momentul livrarii la destinatar;
3. cu intreaga valoare a rambursului, pentru o expediere care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, dupa livrarea acesteia destinatarului, cand s-a omis incasarea rambursului de la destinatar.
4. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, dar nu mai mult de contravaloarea a 100 USD, iar in cazul in care tariful serviciului depaseste suma de 100 USD, va fi despagubit cu tariful plus 10% din valoarea acestuia ;
b) in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare;
1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru expedierile depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru expedierile depuse închise,care fac
obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
3. cu cota-parte din suma prevazuta la lit.a) pct.4, stabilita in raport cu greutata lipsa sau cu greutatea continutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
4. cu suma prevazuta la lit. a) pct. 4, în caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale, altele decat coletele.
12.2.1. In afara despagubirilor prevazute la art.12.2. alin.(1) lit.a) se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale la punctul de acces.
12.2.2. La sumele prevazute la art.12.2. lit.a) si b) se adauga dobanda legala care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile.
12.3. Pentru expedierile internationale, Express Line raspunde dupa cum urmeaza:
12.3.1. Daca o expediere combina transportul aerian cu cel rutier sau alt mod de transport, se va presupune ca orice pierderi sau pagube au avut loc in timpul perioadei de transport aerian, cu exceptia cazului cand se demonstreaza contrariul. Raspunderea Express Line cu privire la orice expediere transportata se limiteaza, fara a aduce atingere prezentelor conditii, la valoarea ei declarata sau reala în bani si nu va depasi valoarea cea mai mica dintre:
a) 100 USD pe expeditie sau 3,00 USD/kg sau
b) 20,00 USD/kg sau 9,07 USD/lb pentru expedieri transportate partial sau total pe calea aerului aplicandu-se dispozitiile conventiei de la Varsovia din 1929 care guverneaza intinderea raspunderii pentru pierdere, distrugere sau intarziere sau
c) 10,00 USD/kg sau 4,54 USD/lb pentru trimiteri transportate in totalitate pe cale rutiera (nu se aplica Statelor Unite) daca se circula sub Conventia Pentru Transport International Rutier din 1956 (CMR),pentru pierderea sau distrugerea expedierii in totalitate sau in parte.
12.4. În cazul efectuarii serviciului Express cu depasirea termenului de livrare prevazut la art.11.1.3., Express Line va restitui utilizatorului numai tarifele încasate suplimentar fata de tarifele aplicabile pentru serviciul de curierat standard.
12.5. În cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adaugata, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar fata de tarifele aplicabile pentru serviciul de curierat standard.
12.6. Express Line nu este raspunzatoare pentru deteriorarea sau pierderea a ambalajului;
12.7. Pretentiile se limiteaza la o singura revendicare pe expediere, a carei solutionare va fi solutionarea completa si finala pentru orice pierderi sau pagube care privesc respectiva expediere.

13. Limitarea raspunderii Express Line
13.1. NU SUNTEM RASPUNZATORI pentru pierderi, distrugeri, intarzieri, livrari gresite, nelivrari, preluari, confiscari, pierderi de venit sau de profit, directe sau indirecte, nici daca ne-ati anuntat de nasterea acestor pagube, datorate dar nelimitandu-se la:
a) impachetarea improprie sau insuficienta, securizarea, marcarea, adresarea trimiterii de care dvs chiar daca a fost acceptata de noi;
b) trimiteri neacceptate, prohibite sau interzise;
c) evenimente pe care noi nu le putem controla induse de calamitati sau acte naturale ce vor include cutremur, cicloane, furtuni, inundatii, incendii, epidemii, zapada, inghet, ceata, pagube electrice sau magnetice sau stergerea imaginilor fotografice, electronice, a inregistrarilor sau datelor;
d)defectiuni mecanice ale mijloacelor sau echipamentelor de transport;
e) vicii sau defecte latente ale trimiterii;
f) blocaje, intreruperi locale, nationale sau internationale ale transportului aerian, rutier, maritim sau feroviar;
g) forta majora ce include greve, embargouri, razboi, accidente, dispute locale, carantina, deturnari, furtul trimiterii sub amenintare de catre hoti;
h) orice actiune sau omisiune a unei persoane care nu este angajata sau contractata de noi incluzand autoritati vamale, publice, guvernamentale, expeditor, destinatar, terta parte, vama sau alte institutii guvernamentale, linii aeriene, aeroporturi;
i) erori, discrepante, omisiuni sau declaratii incorecte furnizate de dvs privind expedierea;
j) controale, inspectii, retineri, confiscari, prelevari de probe din partea autoritatii vamale sau altor autoritati publice sau guvernamentale;
k) violarea oricarui termen al acestui contract.

14. Raspunderea Dumneavoastra
14.1. Dumnevoastra raspundeti pentru pagubele cauzate Express Line prin nerespectarea obligatiilor dvs. contractuale.

15. Reclamatia prealabila / Mecanism de solutionare a reclamatiei
15.1. Express Line are obligatia de a primi reclamatia prealabila adresata de utilizatorul care se considera prejudiciat prin prestarea necorespunzatoare a serviciului.
15.2. Reclamatia trebuie depusa de expeditor sau de catre destinatar in numele expeditorului in scris, pe fax sau in format electronic la sediul Express Line in termen de 30 de zile de la data preluarii de catre Express Line a expedierii, urmand a primi numar de inregistrare sau in cazul in care acesta o remite prin posta o va trimite prin scrisoare cu confirmare de primire.
15.3. Reclamatia trebuie sa fie insotita de dovada expedierii trimiterii si a calitatii de reclamant (expeditor sau destinatar).
15.4. Reclamatia trebuie sa cuprinda toate datele relevante privind pierderea, distrugerea sau intarzierea produsa, greutatea, suma valorii declarate, continutul, precum si orice alte detalii considerate a fi necesare. Expeditorul sau destinatarul mentioneaza in reclamatie si pretentiile sale in cazul in care reclamatia se dovedeste a fi intemeiata.
15.5. Ca sa putem lua in considerare reclamatia, in functie de situatie, trebuie ca dvs sa puneti la dispozitie si ambalajul original in scopul expertizarii.
15.6. Expeditorul poate renunta oricând la reclamatia introdusa de catre destinatar.
15.7. Vom considera expedierea ca fiind livrata in bune conditii daca destinatarul nu face nici un fel de referire pe documentul de transport in momentul receptionarii coletului.
15.8. Tarifele pentru trimiterea postala precum si orice alte taxe trebuie sa fie achitate iar dvs nu aveti dreptul sa deduceti sume din aceste taxe. In cazul nerespectarii acestor conditii Express Line nu va avea nici o raspundere.
15.9. Atat expeditorul cat si destinatarul va angajati fata de Express Line ca nu veti permite unei terte persoane ce are vreun interes asupra continutului sau expedierii in sine sa inainteze o reclamatie sau actiune impotriva Express Line, chiar daca aceasta este generata de neglijenta noastra.
15.10. In cazul in care aceasta plangere sau actiune este introdusa, dvs ne veti garanta impotriva tuturor consecintelor acestei reclamatii sau actiuni, inclusiv costurile ce necesita incheierea acestor actiuni sau reclamatii.
15.11. În cazul unui serviciu postal prestat de mai multi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea postala sau unul din furnizorii intermediari sunt obligati sa transmita reclamatia primita, spre solutionare, furnizorului care a preluat comanda pentru trimiterea postala respectiva.
15.12. Intotdeauna cand in astfel de cazuri reclamatia a fost gasita intemeiata, furnizorul care a preluat respectiva comanda pentru efectuarea trimiterii postale va despagubi pe reclamant, urmand ca acest furnizor sa recupereze respectiva suma de la furnizorul care se face vinovat de neexecutarea corespunzatoare a serviciului respectiv.
15.13. Express Line are obligatia de a întocmi si de a actualiza permanent un registru în care vor fi înscrise toate reclamatiile adresate de expeditori sau destinatari, inclusiv în cazul în care serviciul postal este prestat de mai multi furnizori, precum si rezultatul acestora.
15.14. Timpul de solutionare a reclamatiei este de maxim 3 luni de la data inregistrarii acesteia.
15.15. In cazul in care reclamatia utilizatorului va fi gasita intemeiata, acestuia i se va comunica acest lucru prin scrisoare recomandata sau prin email cu confirmare de primire, totodata prin adresa respectiva solicitandu-i-se ca in maxim 3 zile sa ne comunice modalitatea prin care doreste sa incaseze sumele cu titlul de despagubire (numerar, transfer bancar sau mandat postal), urmand ca atunci cand este cazul sa indice si contul bancar sau adresa la care urmeaza a fi remis mandatul.
15.16. In termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei, solicitantul va fi despagubit conform prevederilor anterioare in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata.
15.17. In cazul acordarii de despagubiri pentru pierderea sau deteriorarea unei trimiteri postale, reclamantul isi ia angajamentul sa restituie despagubirea primita daca reclamatia s-a dovedit a fi neintemeiata (trimiterea postala fiind distribuita, returnata sau ajunsa in starea initiala, dupa caz).

16.Asigurarea expedierii (nu este valabila pentru documente)
16.1. Pentru expedierile interne si internationale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, aveti dreptul sa faceti o declaratie speciala de valoare si sa solicitati o asigurare sau sa va incheiati propria asigurare, in lipsa careia dvs va asumati toate riscurile de pierderi sau pagube, aceasta prevedere este obligatorie pentru colete, asigurarea urmand ca in caz de despagubire sa acopere valoarea declarata.
16.2. Express Line poate realiza pentru dvs asigurarea care sa acopere valoarea reala în bani cu privire la pierderi sau pagube fizice aduse expedierii, cu conditia ca dvs sa completati sectiunea privind asigurarea din AWB si sa platiti prima de asigurare corespunzatoare.
16.3. Asigurarea expedierii nu acopera pierderile sau pagubele indirecte si nici pierderile sau pagubele cauzate de intarziere.

17. Vamuirea
17.1. Noi suntem desemnati ca "agent" al dvs in scopul de a realiza in numele dvs operatiunile de import, export, de reprezentare in vama, de trecere a transportului prin vama, de eliberare a expedierii, precum si a serviciilor conexe si ulterioare operatiunilor de vamuire. Totodata certificati faptul ca avem permisiunea de a numi un comisionar, broker sau agent vamal pentru acestea.
17.2. Aveti responsabilitatea de a pune la dispozitie pe costul dvs, in cazul in care este necesar, documentatia aditionala solicitata de autoritatile vamale sau alte autoritati publice sau guvernamentale. Toate cheltuielile (amenzi, taxe magazinaj, manipulare, etc.) ce survin in urma unei actiuni a autoritatii vamale sau a unei autoritati publice sau guvernamentale precum si cele generate de imposibilitatea expeditorului sau destinatarului de a pune la dispozitie documentatia necesara va vor fi imputate dvs.
17.3. Express Line nu este raspunzatoare pentru intarzieri, pierderi sau daune cauzate de interferenta cu ofiterii vamali sau alti reprezentanti guvernamentali.

18. Inspectie
18.1. Sunteti de acord ca noi, precum si orice autoritate nationala inclusiv autoritatea vamala, sa deschidem si sa inspectam (fara a fi obligati) expedierea, fara avizarea prealabila a dvs.
18.2. Daca inspectia se face prin scanare cu raze X, dvs nu puteti formula nici o pretentie pentru pagubele cauzate in urma scanarii.

19. Rute de transport
19.1. Rutele precum si modalitatile de transport a expedierii dvs sunt la discretia Express Line.
19.2. Dvs ne autorizati sa alegem o companie de transport pentru efectuarea expeditiei pe cale aeriana sau rutiera. Ne rezervam dreptul a schimba rutele de transport si transportatorii in functie de echipamentul si spatiul destinat expedierii.
19.3 Nu facem livrari catre adresa cu casuta postala.

20. Forta majora si cazul fortuit
20.1. Forta majora si cazul fortuit exonereaza de raspundere Express Line, in cazul neexecutarii obligatiilor asumate prin prezentul contract.
20.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheiera contractului si care impiedica Express Line sa isi execute total sau partial obligatiile asumate.
20.2. In cazul in care invoca forta majora, Express Line are obligatia sa o aduca la cunostinta dvs., in scris ori prin mijloace de comunicare in masa, in maximum 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei major si incetarea acesteia se vor comunica in maximum 15 zile de la aparitie.
20.3. Prin caz fortuit se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil, aparut dupa incheiera contractului si care impiedica Express Line sa isi execute total sau partial obligatiile asumate.

21. Incetarea contractului
21.1. Contractul individual între Dvs. si Express Line înceteaza în unul din urmatoarele cazuri:
a) prin predarea trimiterii postale catre destinatar (raspunderea partilor subzista acestui moment);
b) prin acordul partilor;
c) la expirarea termenului de pastrare prevazut in prezentele conditii
d) prin imposibilitatea fortuita de executare, timp de 6 luni, a contractului;
e) prin denuntare unilaterala de catre furnizor, în cazurile prevazute de prezentele conditii

22. Legea care guverneaza
22.1. Orice litigiu aparut din sau în legatura cu acesti "Termeni si Conditii de furnizare a serviciilor postale" va fi solutionat pe cale amiabila. Altfel, litigiul va fi de competenta instantelor din Timisoara si guvernata de legislatia din Romania, iar dvs va veti supune în mod irevocabil acestei jurisdictii, cu exceptia cazului în care acest lucru contravine legislatiei aplicabile.
22.2. Termenul pentru introducerea cererii de chemare in judecata este de 6 luni pentru trimiterile postale interne si de 1 an pentru cele internationale.
22.3. In cazul in care dumneavoastra va veti adresa instantelor cu o cerere de chemare în judecata, aceasta va fi însotita de dovada îndeplinirii procedurii reclamatiei prealabile.

 

Download Termeni si ConditiiTermeni și Condiții Download

©2011 www.xps-line.ro. All rights reserved.            Webdesign: Gazduire: Promovare: